ZARZĄD

Agnieszka Gawłowska – Prezes

Michał Skaskiewicz – Sekretarz

Mariola Jopek – Skarbnik