REHABILITACJA

Rehabilitacja jest całokształtem działań podejmowanych w celu przywrócenia pacjentowi pełnej sprawności. W wielu przypadkach cel ten ogranicza się do zwiększenia komfortu, jeśli powrót do pełnej sprawności nie jest możliwy. Każda osoba ze stwardnieniem rozsianym, niezależnie od stopnia sprawności, potrzebuje regularnego ruchu. Brak ćwiczeń ma poważne konsekwencje dla zdrowia i samopoczucia, od zaparć począwszy, a na zwiększeniu ryzyka chorób serca kończąc. Co ważne, dobry program ćwiczeń nie tylko pozwala zapobiegać problemom, ale podnosi także poczucie własnej wartości i poprawia ogólny stan psychiczny.

Źródło: www.ptsr.org.pl