DAROWIZNY

DAROWIZNY – wsparcie finansowe lub rzeczowe

Zachęcamy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn na rzecz osób z SM oraz sponsorowania naszych działań statutowych.

Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tę darowiznę, na cele statutowe naszego stowarzyszenia, które posiada miano organizacji pożytku publicznego (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych).

Natomiast osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o.) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tę darowiznę (art. 18 §1 pkt 1 ustawa o podatku od osób prawnych)
Bank Spółdzielczy Ośno. Lub. Oddz. Słubice

46 8369 0008 0068 3522 2000 0010