26 marzec 2010 r. – spotkanie z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Słubicach