17 kwiecień 2015 r. – Projekt pt. „Myślę więc wciąż jestem” – Słubice