15 wrzesień 2011 r. – Projekt „Tęcza zdrowia” – kolor fioletowy