WSPIERAMY I LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE POMAGAMY   OSOBOM   CHORYM   NA   STWARDNIENIE   ROZSIANE
WSPIERAMY I LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE
POMAGAMY   OSOBOM   CHORYM
NA   STWARDNIENIE   ROZSIANE

MENU

PITAX

KULOODPORNI

FANIMANI

ANKIETA

 

ZŁE BAKTERIE JELITOWE

Naukowcy odkryli, że „złe bakterie jelitowe” lub niewystarczającą ilość „dobrych bakterii” – może mieć bezpośredni wpływ na rozwój stwardnienia rozsianego.
„Każdy człowiek posiada biliony bakterii w swoich jelitach. Najnowsze postępy w dziedzinie badań genetycznych wskazują, że bakterie odgrywają ważną rolę w ogólnie rozumianym utrzymaniu zdrowia”, mówi Ashutosh Mangalam, PhD, profesor patologii na uniwersytecie w Iowa Carver College of Medicine.


W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports, profesor Mangalam i jego zespół twierdzą, że pacjenci z SM mają w rzeczywistości wyraźnie zaburzoną florę bakteryjną jelit w porównaniu zdrowych osób.


Ashutosh Mangalam


„Nasze wstępne dane sugerują, że pacjenci z SM mają zmniejszony poziom „dobrych bakterii” odpowiedzialnych za rozkładanie i pozyskiwanie substancji odżywczych z pożywienia w szczególności takich pokarmów jak soja i siemię lniane,” mówi profesor Mangalam, który jest autorem tego badania.


Mangalam i jego zespół z Mayo Clinic – „we wszystkich badaniach zakończonych w 2015 roku – w których przeprowadzono analizę próbek kału flory bakteryjnej pobranych od pacjentów z SM, jak i zdrowych osób z grupy kontrolnej zidentyfikowaliśmy niektóre bakterie, których populacja jest zwiększona lub zmniejszona w jelitach pacjentów z SM w porównaniu z osobami zdrowymi”.

źródło:http://www.immunomodulin.pl/stwardnienie-rozsiane-dowod-2/ (24.03.2017)