WSPIERAMY I LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE POMAGAMY   OSOBOM   CHORYM   NA   STWARDNIENIE   ROZSIANE
WSPIERAMY I LICZYMY NA TWOJE WSPARCIE
POMAGAMY   OSOBOM   CHORYM
NA   STWARDNIENIE   ROZSIANE