MENU

PITAX

ROZLICZENIE PIT

PITAX

ROZLICZENIE PIT

KULOODPORNI

FANIMANI

Deklaracja członkowska

DEKLARACJA

 

PROBIOTYKI ZABEZPIECZĄ PRZED DEPRESJĄ

Pewne bakterie mlekowe chronią przed depresją wywołaną niezdrowym trybem życia. Naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus podawali szczurom bardzo tłustą i pozbawioną błonnika karmę. Niektórym gryzoniom podawano w wodzie probiotyk. Okazało się, że o ile zwierzęta nieotrzymujące bakterii rozwinęły zachowania podobne do depresji, o tyle zwierzęta z grupy z wodą wzbogaconą probiotykiem zachowywały się jak zwykle. Oznacza to, że bakterie równoważyły skutki niezdrowej diety. Jak podkreśla dr Anders Abildgaard, u szczurów niedostających probiotyku w tkance mózgowej występowało więcej białych krwinek. Może to być przejawem chronicznego stanu zapalnego. Podobne zjawisko występuje w tkance tłuszczowej i wątrobie osób z nadwagą i cukrzycą. Co ważne, Duńczycy nie wykryli podwyższonego poziomu leukocytów u gryzoni z wodą wzbogaconą bakteriami mlekowymi. To może wskazywać, że probiotyki działają dzięki reprogramowaniu układu odpornościowego. W naszym studium szczury spożywające probiotyki dorównały zwierzętom z grupy kontrolnej. Wyniki wydają się stanowić poparcie dla tezy, że probiotyki […] oddziałują także na mózg. Niewykluczone, że uda się to wykorzystać w leczeniu depresji. W ramach studium wyodrębniono 4 grupy. Dwóm podawano wysokotłuszczową, niskobłonnikową karmę, przy czym do wody jednej z nich dodawano probiotyk. Dieta grup kontrolnych zawierała więcej włókien i o połowę mniej tłuszczu. Po 12 tygodniach zaobserwowano, że niespożywające probiotyków jedzące tłusto gryzonie zachowywały się bardziej depresyjnie podczas testu z pływaniem. Szczury nie mogą cierpieć na taką depresję jak ludzie, ale stają się bardziej bierne i niezdolne do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Choć wyników nie da się łatwo przełożyć na ludzi, Abildgaard podejrzewa, że niektórzy pacjenci z depresją mogliby skorzystać na zażywaniu probiotyków. Coraz więcej badań sugeruje, że niezdrowa dieta przyczynia się do wyzwolenia lub utrzymania depresji. Wiemy też, że w porównaniu do średniej, chorzy z depresją prowadzą mniej zdrowy tryb życia […]. Choć probiotyki nie sprawiają, że jedzenie staje się zdrowsze i nie wpływają na wagę czy glikemię zwierząt laboratoryjnych, mogłyby pomóc w złagodzeniu objawów depresyjnych i dać pacjentom zasoby potrzebne do zmiany trybu życia. W ten sposób przerywano by błędne koło. Abildgaard dodaje, że depresja nie powinna być postrzegana wyłącznie jako skutek nierównowagi chemicznej w mózgu. Bakterie jelitowe mogą także odgrywać istotną rolę. W ten sposób zatarciu ulega tradycyjny podział na choroby somatyczne i psychiczne. Badamy interakcje probiotyków z mikrobiomem oraz ich wpływ na powstawanie bakteryjnych metabolitów (ponieważ są one wykrywane we krwi, mogą wpływać na cały organizm). Dokładniejsze zmapowanie tych mechanizmów pomoże w ustaleniu, którzy pacjenci skorzystaliby na uwzględnieniu probiotyków w terapii […].

Autor: Anna Błońska

Źródło: http://kopalniawiedzy.pl/depresja-niezdrowa-dieta-wysokotluszczowa-blonnik-mikrobiom-bakterie-mlekowe-Anders-Abildgaard,27514 (dost. 27.12.2017)